Sosiale medier

Ta i bruk alle mulighetene for markedsføring på  Facebook og Instagram
 • Over 3,1 millioner nordmenn er nå på Facebook
 • 2,4 millioner sjekker Facebook daglig, 80 % av disse via mobil
 • Segmentet mellom 25-34 år er de hyppigste brukerne, tett fulgt av de mellom 35-44 år
 • Kvinner har høyere bruksfrekvens enn menn

Alt starter med en Facebook side for din bedrift. Vi oppretter denne, og legger inn alt av bildemateriell i riktige formater, legger inn all relevant informasjon og setter de innstillinger du måtte ønske.

Facebook gir helt unike muligheter til å segmentere og målrette annonser. Kriterier som alder, bosted, interesser og sivilstatus hjelper deg å definere riktige målgrupper. Sammen med en effektiv budgivning og detaljert innsikt om trafikken kan du evaluere effekt av annonsering svært effektivt.

 • Geografi.
 • Alder
 • Kjønn
 • Sivilstatus
 • Utdannelse og jobb
 • Interesser
 • Bursdager

Facebook-annonsering gir deg muligheten til å velge mellom to forskjellige betalingsformer på lik linje som Google AdWords. Du kan velge mellom betal for klikk (CPC), da betaler du hver gang noen klikker på annonsen. Eller du kan velge betal for visning (CPM), da betaler du per tusen visinger av annonsen din og du vil aldri overstige det dagsbudsjettet du velger.